A játékban való részvétellel elfogadod jelen Játékszabályzatot. Az adataidat bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem adjuk át (Adatvédelmi nyilatkozat).

Az ordit.hu által indított nyereményjáték („Játék”) a ordit.hu Facebook/Web oldalán érhető el. A Játék alapja, hogy a játékosok megadott híreket vagy hozzászólásokat kedveljenek, megosszanak vagy hozzászóljanak egy hírhez vagy bejegyzéshez az oldalon vagy az idővonalon, feliratkozzanak egy hírlevélre, vagy egy kérdőívet töltsenek ki. A játék nyereményeit az idővonalon egy posztban ordit.hu Facebook oldal teszi közzé. A játék vége 2021.09.02, a sorsolás időpontja pedig 2021.09.06. 17:00.

1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

1.1 A játék meghirdetője és szervezője: ordit.hu
Az ordit.hu elérhetősége: [email protected]

1.2 A Játékban való részvételnek vásárlás, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben meghatározott egyéb feltétel nem képezi az előfeltételét.
A Játékban való részvételre és nyereményre csak az a személy jogosult, aki az ordit.hu által az idővonalra kiírt hozzászólásban vagy hírben a megadott feltételeket teljesíti és elolvasta és tudomásul vette ezen Játékszabályt – annak minden feltételét elfogadja.

1.3 A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, amennyiben megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek, kivéve az ordit.hu dolgozói és ezek közeli hozzátartozói, valamint az Játék szervezésében közreműködő ügynökségek és alvállalkozók munkatársai és ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685 § b) pont)(„Játékos”).

1.4 A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékban való részvétel feltételei,
– a Játékos az 1.3 pont feltételeinek megfelelő természetes személy;
– a Játékos rendelkezik Facebook hozzáféréssel és e-mail címmel;
– a Játékos minden egyéb feltételnek megfelel, amit az ordit.hu meghatároz: a játékos feliratkozik az Ordit hírlevelére és kitölti a https://forms.gle/zX5Uwv3N23J2eShq6 linken található Cloud Canteen kérdőívet.

2. ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

2.1 A játékos a játékban való részvétellel elfogadja az ordit.hu honlapon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozatot”.

2.2 Az ordit.hu az idővonalon megjelent játékokhoz esetenként regisztrációt kér, a gyűjtött adatokat tároljuk – a tárolt adatokból sorsol és a nyertest a megadott adatai alapján próbálja meg elérni – harmadik fél számára semmilyen adatot NEM ad ki!
Amennyiben a nyertes a számára kiküldött email értesítésre két munkanapon belül nem reagál, úgy az ordit.humegismétli a sorsolást és értesíti a régi nyertest, hogy nyertes státusza törlésre került.
Egyéb rendelkezések:
– 18 éven aluliak nem játszhatnak,
– csak Magyarországi játékosok játszhatnak,
– a játékban való részvételnek feltétele a budapesti bejelentett munkahely/egyéb jogviszony, ahova nyerés esetén a nyereményt szállíthatjuk (indok: vidéken a szolgáltatás jelenleg nem elérhető),
– a játékban való részvételnek nem feltétele a felhasználók általi fénykép, videó, vagy egyéb tartalom feltöltése a Facebookra vagy más oldalra – ilyen anyagokat az ordit.hu nem kér,
– a játék nyertesét (nyerteseit) a Facebooktól függetlenül értesítjük (telefon, email, stb.),
– a nyertes adatait az ordit.hu nem teszi közzé a Facebook idővonalán.
– a játék a Facebook idővonalon kerül megrendezésre, de a Facebooknak vagy más Facebookhoz köthető cégnek/vállalkozásnak nincs köze hozzá, felelősséggel nem tartozik a játék megrendezéséért.

3. NYERTES ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE:

3.1 A Játék nyerteseit az ordit.hu Facebook privát üzenetben, illetve a nyertesek postafiókjába küldött levélben tájékoztatja. A nyeremények átvétele: a sikeres kapcsolatfelvétel alatt egyeztetett munkahelyi címre az ordit.hu költségén kerül kiszállításra.

3.2 A nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyeremény átvételére (nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre) csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

3.3 A nyeremény készpénzre nem váltható át. Az ordit.hu fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott nyeremény a készletből már nem elérhető, a nyereményeket egyéb, hasonló értékű és fajtájú nyereményekkel helyettesítse.